Γυάλινα αρνητικά | Glass plate negatives

Τα γυάλινα αρνητικά είναι γυάλινες πλάκες με επίστρωση μείγματος κολλοδίου ή ζελατίνης και φωτοευαίσθητων αλάτων αργύρου. Παρόλο που το γυαλί διαθέτει ιδιότητες που το καθιστούν κατάλληλο για υπόστρωμα, όπως η αντοχή του στα διαδοχικά στάδια χημικής επεξεργασίας και η σταθερότητα των διαστάσεων κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες περιβάλλοντος, τα  γυάλινα αρνητικά παρουσιάζουν μειονεκτήματα κατά τη χρήση τους λόγω του βάρους, του όγκου, της ευθραυστότητας, καθώς και των δυσκολιών για την ασφαλή μεταφορά και αποθήκευσή τους. Συνήθεις φθορές των γυάλινων αρνητικών είναι, η εμφάνιση κατόπτρου λόγω της αντίδρασης των ελευθέρων ριζών του αργύρου της εικόνας με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας, ραγίσματα και σπασίματα, απώλειες της φωτοευαίσθητης επίστρωσης και του γυαλιού, εκδορές και δαχτυλιές, καθώς και η αποκολλήσεις της φωτοευαίσθητης επιφάνειας από το γυαλί. Βασικές επεμβάσεις συντήρησης είναι η απομάκρυνση επιφανειακών ρύπων από την πλευρά της εικόνας, ο καθαρισμός του γυάλινου υποστρώματος με διαλύτες και η αφαίρεση υπολειμμάτων κόλλας και cello-tape που μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί για την επανένωση των σπασμένων αρνητικών. Τέλος, η φύλαξή τους γίνεται είτε σε σταυροειδείς φακέλους αρχειακών προδιαγραφών, είτε σε ειδικές θήκες που κατασκευάζονται από  χαρτόνι στην περίπτωση σπασμένων αρνητικών.

Glass plate negatives are glass plates coated with a mixture of collodion or gelatine and light-sensitive silver halide salts. Glass presents dimensional stability under all environmental conditions and endurance to the successive chemical processing stages, making it a fine support medium. However due to their weight, volume and brittleness, glass plate negatives present several disadvantages regarding their safe moving and storage. Some of the usual damages they present are mirroring, cracking and breakage of the glass support, emulsion and glass losses, scratches and fingerprints, detachment of the emulsion from the glass. Basic conservation treatments are the surface cleaning of the emulsion and the glass support with the usage of solvents and the removal of adhesive residues and tapes used in the past for withholding broken parts. Finally they are stored in either archival four-flap envelopes or in special cases constructed from archival boards in the case of cracked or broken glass plate negatives.