Thomas Hope: Σχέδια της Οθωμανικής Κωνσταντινούπολης | Drawings of Ottoman Istanbul

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα του καλλιτέχνη από την πρωτεύουσα της οθωμανικής αυτοκρατορίας και πιο συγκεκριμένα: Τοπογραφικά σχεδιαγράμματα και διπλωτά πανοράματα της Κωνσταντινούπολης, επιμέρους απόψεις από διάφορες γειτονιές της Κωνσταντινούπολης, μνημεία, ναοί, Οθωμανικά παλάτια, αίθουσες του Σεραγιού, πύλες, τζαμιά, ταφικά μνημεία, υπαίθριες κρήνες, πύλες, τα γιαλιά πάνω στο Βόσπορο, οι βάρκες διασκεδάσεων του Σουλτάνου. Επίσης λεπτομέρειες από τα μαγαζιά της αγοράς, καφενεία, εικόνες με τους διάφορους τύπους της Κωνσταντινούπολης, άνδρες γυναίκες με παιδιά, παραστάσεις με ενδυμασίες, αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες συνοδευόμενες από μακροσκελείς περιγραφές με επεξηγήσεις και σχόλια. Επιμέλεια: Φανή Μαρία Τσιγκάκου & Μίνα Μωραΐτου. Ανάρτηση εργων: Μ. Δεληβοριά, Ν. Σμυρνάκης.

http://www.benaki.gr/index.asp?id=202010001&sid=1909&cat=0&lang=gr

The exhibition reveals the artist’s works from the capital of the Ottoman Empire. More specifically: Topographic views and folding panoramas of Istanbul, individual scenes from different neighbourhoods of Istanbul, monuments, temples, Ottoman palaces, halls of the seraglios, gates, mosques, funerary monuments, fountains, gates, the yalı on the Bosporus, the sultan’s entertainments boats. Other scenes include details from market shops, coffee shops, images of various men, women with children of Istanbul, depictions of costumes, architectural details, accompanied by lengthy explanations and descriptions with comments. Curated by: Dr Fani Maria Tsigakou & Mina Moraitou. Installation: M. Delivoria, N. Smyrnakis.

http://www.benaki.gr/index.asp?id=202010001&sid=1909&cat=0&lang=en

Thomas Hope 01

Συντήρηση αρχιτεκτονικών σχεδίων του William Bell Dinsmoor | The conservation of William Bell Dinsmoor’s drawings

Συνεχίζεται η συντήρηση αρχιτεκτονικών σχεδίων του William Bell Dinsmoor, που ανήκουν στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών. Τα σχέδια που χρονολογούνται από το 1930 έως το 1940, αφορούσαν σε αποτυπώσεις κτιρίων όπως η Πινακοθήκη και τα Προπύλαια, καθώς και στοιχείων της Ακρόπολης και του Παρθενώνα.

Αρκετά από τα σχέδια είναι σε κακή κατάσταση με σκισίματα, τσακίσεις κι ελλείποντα τμήματα που καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση τους από τους μελετητές. Οι εργασίες περιλαμβάνουν μηχανικό καθαρισμό, επιπεδοποίηση, ενισχύσεις και συμπληρώσεις όπου είναι απαραίτητο. Μετά τη συντήρηση όλα τα σχέδια τοποθετούνται σε θήκες mylar ώστε να είναι ασφαλής η φύλαξή τους.
Η συντήρηση της συλλογής ξεκίνησε το 2010 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2015.

The conservation of William Bell Dinsmoor’s drawings, is still in progress. These drawings date from 1930 to 1940, belong to the American School of Classical Studies and depict architectural buildings such as the National Gallery, the Propylaea as well as parts of the Acropolis and the Parthenon.

Several of these drawings are in poor condition with tears, creases and loss of material making them difficult to study.
Treatment includes dry surface cleaning, flattening, reinforcement and fillings where necessary. After treatment all the drawings are placed in mylar sleeves for storage and preservation.
The conservation of the collection began in 2010 and will be completed by 2015.

http://www.ascsa.edu.gr/index.php/news/newsDetails/dinsmoor-drawings-conserved

019_before 019_after 048_before 048_after 013_before 013_after004_before after

Ο Σπύρος Βασιλείου και το θέατρο

Το Εργαστήριο Συντήρησης Χαρτιού και των Ζωγραφικών Έργων ανέλαβε τον έλεγχο και την ανάρτηση όλων των έργων της έκθεσης που διοργανώθηκε στο κτήριο της οδού Πειραιώς με θέμα, Ο Σπύρος Βασιλείου και το θέατρο. Η έκθεση περιλαμβάνει επιλεγμένες πλαστικές και ζωγραφικές μακέτες, κοστούμια, φωτογραφικό υλικό, κείμενα υποδοχής, κείμενα του καλλιτέχνη, αφίσες και θεατρικά προγράμματα.

http://www.benaki.gr/index.asp?id=202020001&sid=948&cat=0&lang=gr

https://plus.google.com/u/0/photos/103022732024519677612/albums/5742403236680136577

Vassileiou 07 Gifts of Sultans 08  Vassileiou 02 Vassileiou 01 Vassileiou 06 Vassileiou 04 Vassileiou 05