Conference: Icônes: la fabrique matérielle du visuel

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου: Icônes: la fabrique matérielle du visual, που θα λάβει χώρα στο Παρίσι, στις 8, 9 και 10 Δεκεμβρίου 2021, η Αλεξάνδρα Καλλιγά (Μουσείο Μπενάκη, Τμήμα Συντήρησης) και η Αθηνά Αλεξοπούλου Αγοράνου (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Articon Lab) θα παρουσιάσουν εισήγηση με θέμα: Russian Icons, 16th–18th century: Proposition of a Nondestructive-Noninvasive Methodology for an Integrated Diagnostic Approach of Micrographic Triptychs From the Benaki Museum Collection.

Ελεύθερη είσοδος με προϋπόθεση τη διαθεσιμότητα θέσεων και την επίδειξη έγκυρου υγειονομικού πιστοποιητικού

Το πλήρες πρόγραμμα εδώ

In the context of the International Conference:  Icônes: la fabrique matérielle du visuel, taking place in Paris, on the 8th, 9th and 10th December 2021, Alexandra Kalliga (Benaki Museum, Conservation Department) and Athina Alexopoulou Agoranou (University of West Attica, ArticonLab) will present the topic: Russian Icons, 16th–18th century: Proposition of a Nondestructive-Noninvasive Methodology for an Integrated Diagnostic Approach of Micrographic Triptychs From the Benaki Museum Collection.

Free admission subject to the availability of seats and the presentation of a valid health certificate.

Press here for the full programme

RICONTRANS

Εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος RICONTRANS, 18 – 22 Ιουνίου 2019, Ρέθυμνο.

Στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνάντησης  του προγράμματος RICONTRANS (Kickoff workshop & Training course on Russian Icon Painting and Iconography), η Αλεξάνδρα Καλλιγά, με αφορμή την επικείμενη, συντήρηση, μελέτη και δημοσίευση του συνόλου της συλλογής έργων Ρωσικής θρησκευτικής τέχνης του Μουσείου, παρουσίασε τους βασικούς στόχους και τις επιδιώξεις του Τμήματος Συντήρησης υπό τον τίτλο: The Benaki Museum Conservation Department and the RICONTRANS projectcore objectives.

Το πενταετούς διάρκειας πρόγραμμα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC). Για τους σκοπούς του, το  Ίδρυμα Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΣ-FORTH) που έχει αναλάβει τη διαχείριση, αποσκοπώντας στη συστηματική διερεύνηση του διακρατικού φαινομένου της μεταφοράς έργων ρωσικής θρησκευτικής τέχνης  (16ου – αρχών 20ου αι.) αλλά και της υποδοχής τους ανά γεωγραφική περιοχή, σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους και συνθήκες, έχει φέρει σε επαφή μία διεθνή διεπιστημονική ομάδα ειδικών από τη Ρωσία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Ελλάδα.

 

RICONTRANS – Kickoff meeting, 18-22 June, 2019, Rethymno.

During the first meeting (Kickoff workshop and Training Course on Russian Icon Painting and Iconography) of the RICONTRANS project, Alexandra Kalliga, presented the aims and core objectives of the Benaki conservation team relating to the upcoming treatment, study and publication of the museums entire collection of Russian religious artefacts.

The five year program is exclusively funded by the European Research Council (ERC). The Institute of Mediterranean Studies, Foundation for Research and Technology (IMS_FORTH), acting as coordinator, and aiming to the systematic investigation of the transnational phenomenon of such artefact transfer and the various aspects of their reception in different geographical regions, historical periods and particular circumstances, has brought together an international multidisciplinary team of experts from Russia, Bulgaria, Romania, Serbia and Greece.

19th century ornamented metal trays from Greece and Turkey: metallurgy and provenance

Η μελέτη  με τίτλο 19th century ornamented metal trays from Greece and Turkey: metallurgy and provenance, που παρουσιάστηκε από τους Δ. Κοτζαμάνη, Β. Κανταρέλου, Ι. Καρατάσιο και Μ.Α. Ζαχαρία, στο Διεθνές συμπόσιο Αρχαιομετρίας στην Καλαμάτα, το 2016,  δημοσιεύτηκε στο περιοδικό STAR: Science & Technology of Archaeological Research, Volume 3 Issue 2 με ανοικτή πρόσβαση. Επίσης το άρθρο είναι πλέον διαθέσιμο και μέσω του tandfonline.com.

The study entitled 19th century ornamented metal trays from Greece and Turkey: metallurgy and provenance, presented by D. Kotzamani, V. Kantarelou, I. Karatasios and M.A. Zacharia, in Kalamata (Greece), in 2016, was published Open Access in STAR journal: Science & Technology of Archaeological Research, Volume 3 Issue 2. The article is now available to access via tandfonline.com.

 

Μουσείο Μπενάκη 13-14 | Benaki Museum 13-14

Κ. Μιλάνου – Χ. Βουρβοπούλου – Λ. Βρανοπούλου – Α. Καλλιγά. Τεχνολογική εξέταση κρητικών εικόνων που χρονολογούνται από τα τέλη του 14ου έως τα μέσα του 15ου αιώνα.

Στέργιος Στασινόπουλος. Εικόνα με τον άγιο Νικόλαο και σκηνές του βίου του: συντήρηση και τεχνική ανάλυση.

K. Milanou – Ch. Vourvopoulou – L. Vranopoulou – A. Kalliga. A technological examination of Cretan icons dating from the end of the 14th to the middle of the 15th century.

Stergios Stassinopoulos. An icon of St Nicholas with scenes from his life by the painter Angelos: conservation and technical analysis.

bm-13-4

The new external ion beam analysis setup at the Demokritos Tandem accelerator and first applications in cultural heritage

Sokaras D., Bistekos E., Georgiou L., Salomon J., Bogovac M., Aloupi-Siotis E., Paschalis V., Aslani I., Karabagia S., Lagoyannis A., Harissopulos A., Kantarelou V., Karydas A.G. The new external ion beam analysis setup at the Demokritos Tandem accelerator and first applications in cultural heritage. Beam Interactions with materials and atoms, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B΄ 269, March 1, 2011. 519-527

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X11000139

Διασφάλιση Ταυτότητας Έργων Τέχνης

Στο τεύχος 9 (2009) του επιστημονικού περιοδικού του Μουσείου Μπενάκη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο Έλεγχος Αυθεντικότητας και Διασφάλιση Ταυτότητας Αρχαιολογικών Αντικειμένων, Έργων Τέχνης και Τεχνολογικά Πιστών Αντιγράφων με Μη Καταστρεπτικές Τεχνικές και Τεχνολογίες Ενσωματωμένης Στοιχειακής Σήμανσης (ΤΕΣΣ), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΓΓΕΤ/ΠΕΠ Ν. Αττικής, με συγχρηματοδότηση από την ΕΕ/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στο οποίο συμμετείχαν το Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Τμήμα Συντήρησης του Μουσείου Μπενάκη, και η εταιρία ΘΕΤΙΣ authentics ΕΠΕ. Επιστημονικοί υπεύθυνοι το προγράμματος είναι οι Ανδρέας Καρύδας (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος), Βασίλης Πασχάλης (Μουσείο Μπενάκη) και Ελένη Αλούπη-Σιώτη (ΘΕΤΙΣ authentics).

Βασική αρχή της μεθόδου ΤΕΣΣ αποτελεί η ενσωμάτωση χημικών ιχνηθετών στο σώμα ή και στο υάλωμα τεχνολογικά αυθεντικών αντιγράφων αρχαίων κεραμικών, καθώς και σε υλικά που χρησιμοποιούνται κατά τη συντήρηση και αποκατάσταση αρχαιολογικών αντικειμένων και έργων τέχνης.

Ι. Ασλάνη, Ε. Αλούπη-Σιώτη, Α.Γ. Καρύδας, Β. Πασχάλης, 2009. «Διασφάλιση της ταυτότητας αρχαιολογικών αντικειμένων, έργων τέχνης και τεχνολογικά πιστών αντιγράφων με μη καταστρεπτικές τεχνικές και τεχνολογίες ενσωματωμένης στοιχειακής σήμανσης (ΤΕΣΣ)», στο Μουσείο Μπενάκη 9 2009. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη. 61-69

ISSN 1109-4109

http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/benaki/article/view/1762

http://www.benaki.gr/index.asp?id=50401&sid=703&cat=0&lang=gr

http://www.benaki.gr/index.asp?id=4060105&lang=gr

http://www.researchgate.net/publication/235641663_Elemental_Tagging_Technology_for_the_Authentication_of_Artwork_%28in_greek_with_english_synopsis%29

12 2ColorsSpectraEKEFE

Τα χάλκινα πολυκάνδηλα του Μουσείου Μπενάκη (επίμετρο)

Δ. Κοτζαμάνη, Ι. Ασλάνη, 2009. «Τα χάλκινα πολυκάνδηλα του Μουσείου Μπενάκη» (επίμετρο), στο Μουσείο Μπενάκη 8 2008. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη. 107-114

The golden Kylix inv. No. 2108 of the Benaki Museum: Technical report

D. Kotzamani, V. Kantarelou, Ch. Sofou and A. G. Karydas, 2009. «The golden Kylix inv. No. 2108 of the Benaki Museum: Technical report», στο Μουσείο Μπενάκη 8 2008. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη. 39-61

Δημοσιεύσεις στο επιστημονικό περιοδικό του Μουσείου Μπενάκη σχετικές με την εικόνα Tης Βάπτισης του Δ. Θεοτοκόπουλου

Το Τμήμα Συντήρησης του Μουσείου Μπενάκη ανέλαβε τις αναλύσεις των υλικών κατασκευής και της τεχνικής, της εικόνας Tης Βάπτισης του Χριστού του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου (El Greco), που απέκτησε προσφάτως το Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου στην Κρήτη. Η συντήρηση πραγματοποιήθηκε από το Στέργιο Στασινόπουλο, ενώ για τις φυσικοχημικές αναλύσεις συνεργάστηκαν οι εξής φορείς: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος – Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής, ΘΕΤΙΣ authentics Ε.Π.Ε., Ι.Τ.Ε. – Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Forth-Photonics, Ε.Ι.Ε. – Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας και το Διαγνωστικό Κέντρο Ορμύλια.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων καθώς και οι εργασίες συντήρησης του έργου δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό του Μουσείου Μπενάκη.

  • Σ. Στασινόπουλος, 2005. «Η Βάπτιση Του Χριστού του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Περιγραφή – Κατάσταση – Συντήρηση», στο Μουσείο Μπενάκη 5 2005. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη. 71-85
  • Ε. Αλούπη, Β. Πασχάλης, Σ. Στασινόπουλος, Β. Τορνάρη, Δ. Άγγλος, Α. Καρύδας, Β. Γκιώνης, Γ. Χρυσικός, 2005. «Εξέταση ανάλυση και τεκμηρίωση της Βάπτισης του Χριστού του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου με με καταστρεπτικές τεχνικές», στο Μουσείο Μπενάκη 5 2005. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη. 87-114

ISSN 1109-4109

http://www.benaki.gr/index.asp?id=50401&lang=gr&sid=481

http://www.benaki.gr/index.asp?id=5040101&lang=gr&sid=57

http://www.benaki.gr/index.asp?id=5040101&lang=gr&sid=56

christ_head_1000 76a copy OLYMPUS DIGITAL CAMERA xrf_blue xrf1S4_stage_visr Total_vis_A

Complementary use of PIXE-alpha and XRF portable systems for the non-destructive and in situ characterization of gemstones in museums.

L. Pappalardo, A. G. Karydas, N. Kotzamani, G. Pappalardo, F. P. Romano, Ch. Zarkadas, 2005. Complementary use of PIXE-alpha and XRF portable systems for the non-destructive and in situ characterization of gemstones in museums. Nuclear Instruments and methods in Physics research, B Vol.239. 114-121

Γυάλινα μετάλλια με θρησκευτικές παραστάσεις στη βυζαντινή συλλογή του Μουσείου Μπενάκη

Κοτζαμάνη Δ., 2004. «Γυάλινα μετάλλια με θρησκευτικές παραστάσεις στη βυζαντινή συλλογή του Μουσείου Μπενάκη. Τεχνική μελέτη», στο Μουσείο Μπενάκη 4, 2004. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη. 75-87

http://www.benaki.gr/index.asp?id=50401&lang=gr&sid=449

http://www.benaki.gr/index.asp?id=5040101&lang=gr&sid=44

Α compositional study of a Museum Jewerly collection by means of a portable XRF Spectometer

A.G. Karydas, D. Kotzamani, R. Bernard, J.N. Barrandon, C. H. Zacharias, 2004. Α compositional study of a Museum Jewerly collection (7th-1st century BC) by means of a portable XRF Spectometer. Nuclear Instruments and methods in Physics research, B Vol.226. 15-28

Ο νέος θησαυρός των βυζαντινών ασημένιων πιάτων: τεχνική ανάλυση

Κοτζαμάνη Δ., 2003. «Ο νέος θησαυρός των βυζαντινών ασημένιων πιάτων: τεχνική ανάλυση» στο Μουσείο Μπενάκη 3 2003. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη. 81-92

Χρυσό σκουλαρίκι της πρώιμης Εποχής του Χαλκού στις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη, μελέτη της τεχνικής κατασκευής

Κοτζαμάνη Δέσποινα, 2003. Χρυσό σκουλαρίκι της πρώιμης Εποχής του Χαλκού στις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη, μελέτη της τεχνικής κατασκευής. ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ (Τιμητικός τόμος για τον Χρήστο Ντούμα). 225-230

Technical and chemical examination of the brass bucket with a hunting scene.

Kotzamani Despoina, 2002. «Technical and chemical examination of the brass bucket with a hunting scene» στο Moυσείο Μπενάκη 2 2002. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη. 55-70

Η μελέτη των εικόνων με υπογραφή του Εμμανουήλ Λαμπάρδου με τη συμβολή της τεχνικής εξέτασης

Στο συνέδριο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των αναλύσεων των υλικών και της τεχνικής κατασκευής σε πέντε έργα που φέρουν την υπογραφή του Εμμανουήλ Λαμπάρδου και ανήκουν στο Μουσείο Μπενάκη. Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την παρατήρηση σε ακτινοβολίες από το υπεριώδες έως το υπέρυθρο, την ανάλυση με ηλεκτρονική μικροανάλυση (SEM-EDX) στρωματογραφικών τομών και τον εκλεκτικό χρωματισμό.

Δρανδάκη Α., Βρανοπούλου Λ., Καλλιγά Α., 2000. «Η μελέτη των εικόνων με υπογραφή του Εμμανουήλ Λαμπάρδου στο Μουσείο Μπενάκη με τη συμβολή της τεχνικής εξέτασης» στο Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, Περίοδος Δ΄ Τόμος ΚΑ΄. Αθήνα: Χ.Α.Ε. 189-220
Lambardos St.Cathrin Vis_UVf_IR FCIR Lambardos St.Cathrin_rackingLambardos signaturesLambardos wood_cs

Pigment analysis and documentation of two funerary portraits which belong to the collection of the Benaki Museum

Στο συνέδριο που οργανώθηκε από το Βρετανικό Μουσείο με θέμα τα νεκρικά προσωπεία έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων των φυσικοχημικών αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν στα δύο νεκρικά προσωπεία που ανήκουν στη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη.

Alexopoulou A., Kalliga A., Kanakari U., Paschalis V., 1997. «Pigment analysis and documentation of two funerary portraits which belong to the collection of the Benaki Museum», in M. L. Bierbrier (ed.), Portraits and Masks, burial customs in Roman Egypt. London: British Museum Press. 88-95

Portraits&masks Inv No 6878 Vis Portraits&masks Inv No 6878 Gross section 02 Portraits&masks Inv No 6878 Gross section 01 Portraits&masks Inv No 6878 Gas Chromatography