Εκπαιδευτικό πρόγραμμα | Educational programme

Συναρμολογώντας τα αρχαία αγγεία.

Το Εργαστήριο Συντήρησης Κεραμικού σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου παρουσιάζουν στους μικρούς επισκέπτες μας τη διαδικασία συντήρησης αρχαίων κεραμικών καθώς και ιστορίες βγαλμένες μέσα από τις παραστάσεις αυτών.

Putting together pieces of ancient pottery