Ξενάγηση στα εργαστήρια συντήρησης! | Guided tour of the conservation labs!

Οι συντηρητές του Μουσείου Μπενάκη ξενάγησαν στους χώρους των εργαστηρίων δεκαπέντε φοιτητές και δύο καθηγητές, από τη Σχολή Συντήρησης της Στουτγάρδης. Ως επί τω πλείστον, τα θέματα παρουσίασης, αφορούσαν στις αρμοδιότητες του τμήματος συντήρησης και στις τρέχουσες εργασίες αντιμετώπισης και διατήρησης, έργων από τις συλλογές του μουσείου, αλλά και ιδιωτικών. Επίσης συζητήθηκε η τεχνολογική διερεύνηση συγκεκριμένων ομάδων αντικειμένων που την περίοδο αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τhe Benaki Museum conservators, organized a guided tour of the labs for fifteen students  from the Stuttgart School of Conservation and their professors.
Most of the presentation topics concerned the responsibilities of the conservation department and the ongoing preservation work on museum collections and works of art belonging to private collectors. The technological research projects on specific groups of objects, now in progress, were also discussed.