Συντήρηση πορσελάνινου πιάτου από την Κινέζικη Συλλογή

Πορσελάνινο πιάτο από την Κινέζικη Συλλογή του Μουσείου Μπενάκη, Διάμ. 31,3εκ. Δωρεά Γεώργιου Ευμορφόπουλου, (αρ. ευρ.: 2857).

Πορσελάνη με εγχάρακτη διακόσμηση δράκων, φλογών και σύννεφων και εφυάλωση λευκή, πράσινη και ιώδη. Επιγραφή με έξι ιδεογράμματα (Kangxi) σε μπλε του κοβαλτίου εντός διπλού κύκλου στη βάση. Κίνα, επαρχία Jiangxi, πόλη Jingdezhen. Εποχή Kangxi (1661-1722).
Το αντικείμενο ήταν σπασμένο και είχε παλιές επεμβάσεις συντήρησης. Αρχικά έγινε χημικός και μηχανικός καθαρισμός και απομακρύνθηκαν πλήρως τα παλιά υλικά συντήρησης. Ακολούθησε η συγκόλληση των θραυσμάτων και έπειτα η διαδικασία των συμπληρώσεων στα σημεία όπου υπήρχαν απώλειες. Τέλος έγινε αισθητική αποκατάσταση σε χρωματικούς τόνους παραπλήσιους των αυθεντικών του αντικείμενου.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 2857 During conservation 2857 After conservation 2857 Back