12 καλλιτέχνες ζωγραφίζουν τόπους της Ελλάδας | Greek Landscapes by 12 Painters

Σχεδιασμός και ανάρτηση των έργων στην έκθεση, 12 καλλιτέχνες ζωγραφίζουν τόπους της Ελλάδας. Χάρτες και τοπία από τη συλλογή της ΑΓΕΤ Ηρακλής. Η έκθεση περιλαμβάνει 12 μικρές θεματικές ενότητες με τους χάρτες περιοχών της Ελλάδας, καθώς και αντίστοιχα τοπία, τα οποία φιλοτέχνησαν οι καλλιτέχνες στα ημερολόγια της ΑΓΕΤ

Επιμέλεια: Κ. Παπαχρήστου, Σχεδιασμός: Β. Πασχάλης

Εxhibition design and installation of the works, for the exhibition, Greek Landscapes by 12 Painters: Maps and landscapes from the Heracles Cement Company Collection. The exhibition displays the result of that process, highlighting one of the most significant parts of the collection – Greek landscape painting. The exhibition includes 12 small chapters with maps of regions as Greece, as well as the corresponding landscapes, which artists painted for the AGET calendars.

Curated by: K. Papachristou, Exhibition design: V. Paschalis

http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=20205&sid=1256

https://plus.google.com/u/0/photos/103022732024519677612/albums/5823636899960794561

AGET 12 02 AGET 12 05 AGET 12 01AGET 12 04