Έλληνες ζωγράφοι στα Ημερολόγια της ΑΓΕΤ Ηρακλής 1956-2009 | Greek Painters in the Calendars of HERACLES General Cement Company 1956-2009

Σχεδιασμός της έκθεσης και ανάρτηση των έργων στην έκθεση, Έλληνες ζωγράφοι στα Ημερολόγια της ΑΓΕΤ Ηρακλής 1956-2009, που πραγματοποιείται στο κεντρικό κτήριο του Μουσείου Μπενάκη. Πρόκειται για μια αναδρομική έκθεση, που περιλαμβάνει έργα από όλα τα ημερολόγια της ΑΓΕΤ, με χρονολογική σειρά, ώστε να επισημανθεί, με τον τρόπο αυτό, η αδιάλειπτη παρουσία τους στην καθημερινή ζωή για μια περίοδο μεγαλύτερη των πενήντα ετών.

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Παπαχρήστου, Σχεδιασμός: Βασίλης Πασχάλης

Εxhibition design and installation of the works, for the exhibition, Greek Painters in the Calendars of HERACLES General Cement Company 1956-2009. This is a retrospective exhibition, which will include works from all the calendars offered by AGET in chronological order, in order to note their unceasing presence in everyday life for a period of more than fifty years.

Curated by: K. Papachristou, Exhibition design: V. Paschalis

http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=202010001&sid=1086

https://plus.google.com/u/0/photos/103022732024519677612/albums/5742408077848027857

AGET 11 03AGET 11 05AGET 11 02