Χειρ Αγγέλου. Ένας ζωγράφος εικόνων στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη

Συντηρητές από τα Εργαστήρια Συντήρησης Ζωγραφικών Έργων και Χαρτιού, ανέλαβαν τον έλεγχο της κατάστασης διατήρησης όλων των έργων για την έκθεση, Χειρ Αγγέλου. Ένας ζωγράφος εικόνων στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη. Επίσης είχαν την επίβλεψη της ανάρτησης τους.

http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=202010001&sid=919

Xeir Angelou 04 Xeir Angelou 02 Xeir Angelou 05 Xeir Angelou 03 Xeir Angelou 01