Γυάλινα μετάλλια με θρησκευτικές παραστάσεις στη βυζαντινή συλλογή του Μουσείου Μπενάκη

Κοτζαμάνη Δ., 2004. «Γυάλινα μετάλλια με θρησκευτικές παραστάσεις στη βυζαντινή συλλογή του Μουσείου Μπενάκη. Τεχνική μελέτη», στο Μουσείο Μπενάκη 4, 2004. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη. 75-87

http://www.benaki.gr/index.asp?id=50401&lang=gr&sid=449

http://www.benaki.gr/index.asp?id=5040101&lang=gr&sid=44