Προδιαγραφές Κατάλληλων και Συμβατών Υλικών Συντήρησης

Στο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο «Advanced Study Course: Innovative Technologies and Materials for Conservation of Monuments» που διοργανώθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο η κυρία Ελένη Φαρμακαλίδου πραγματοποίησε ομιλία με θέμα, Προδιαγραφές Κατάλληλων και Συμβατών Υλικών Συντήρησης.