Ο νέος θησαυρός των βυζαντινών ασημένιων πιάτων: τεχνική ανάλυση

Κοτζαμάνη Δ., 2003. «Ο νέος θησαυρός των βυζαντινών ασημένιων πιάτων: τεχνική ανάλυση» στο Μουσείο Μπενάκη 3 2003. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη. 81-92